Politikere i Porsgrunn på Politisk Møte på Comfort Hotell 28.8.19 i Porsgrunn.

Ordfører Robin Martin Kåss AP, Linn Schistad Camera SV, Ann Kristin Grøtting SP.