Mob Båten ombord, er svær ikke lett Båt i den forstand nei. :-)

Denne blir brukt av Mannskapet vist noen skulle dette i Vannet, eller ved Evakuering av Båten.