Sikkerheten er satt i Høysetet, for Passasjerer også bak Besetningen.

Selv en plass for Passasjerer, er satt opp med eget Setebelte.