Ordfører i Porsgrunn Robin Martin Kåss og KronprinsRegent Haakon, snakket også med noen Eldre Damer som for anledningen hadde tatt på seg Kroner.