Ordfører i Porsgrunn Robin Martin Kåss kastet glans over Nedleggelse av Kumlokk i Byen.

Ordfører Robin Martin Kåss og VerdensKongen
Thor Willy Nystrand.

Ordfører Robin Martin Kåss møtte også VerdensKongen Thor Willy Nystrand, i Porsgrunn under nedleggelse av Kumlokk utenfor Rockeklubben i Byen 23.2.19.