Dialog samtale mellom Biskop i Tunsberg  Jan Otto Myrseth og Pårørende Nina Sandberg i Skjee Kirke 6.1.19 under Lys til Ettertanke 2018.