Statens Vegvesen Biltilsynet, var også i år Representert med mange i Fakkeltoget under Lys til ettertanke 6.1.19