Kunstner Jonny Andvik Gav Bilder til Auksjonen og Star bils Daglige leder Steinar gav 20.000kr. Til Auksjonen som kommer av salg av biler i Løpet av uka. Halvor Berg Hansen satte pris på dette sjenerøse tiltaket fra disse to Herrer. 🙂 Til sammen med litt annet, Gavekort på Restaurant på Auksjonen innbrakte dette hele 134000kr. På Ca. 1time. 🙂