Forfatter og Imitator
Jan Robert Henriksen,
Fylkesmann i Vestfold Per Arne Olsen,
Forfatter Hanne Kristine Rohde.

Koselig at Fylkesmannen tok en tur på et Kultur innslag i Tønsberg 25.9.18 På Biblioteket.