Denne Sykkelen kan sikkert brukes som Trening for Branngutta, når det er et lite uhell borti gata og noen vil ta av noen Kilo kanskje.