Sikrets Bakovervendt, Ved Distriktsleder og Prosjektmedarbeider i Østfold. Paal-Gunnar Mathisen. I Skien 7.6.18 🙂