Køen var lang for og kaste ball på Bokser, og vinne Sjokolade. Alle klarer dette, samme hvor mange Bokser en får ned samtidig. 🙂 Bildet fra Kiwanes Sommeravslutning i Langesund 5.6.18