Redningsdykkerne i Skien med helt ny bil 2.6.18 på 150 års Bursdagen til
Skien Brannvesen. På Bildet Tanja, Fredrik,
Rolf, Tone, Fredrik, Foran Erik. 🙂 🙂 Disse flotte Medmenneskene stiller opp på Fritiden Gratis for alle. 🙂 🙂