Sputnik tok turen i Porsgrunn Brannvesen sin Stigebil, og det bar 32 meter til Værs utover Porsgrunnselva også. Bildet tatt 23.4.18