Porsgrunns Ordfører Robin Martin Kåss Overrakte 5000kr. til Barnehjemmet Sputnik og Vivian Storbukås samler inn penger til. Her bildet fra Bursdagen til Sputnik 23.4.18 i Kafe K i Porsgrunn. 🙂