Hans Olav Lahlum
De Fems Tegn, og Jørn Lier Horst Katharina Koden. Under Bokbadet på Gyldendalforlag Torsdag 24.8.17