Luftambulansen på Basen i Arendal 30.7.17, på ut og innkjøringsrampen som er Elektrisk ved Hangaren.